Výrobno - skladovacia hala s administratívnou časťou ALU SLOVAKIA

Výrobno - skladovacia hala s administratívnou časťou ALU SLOVAKIA
Výrobno - skladovacia hala s administratívnou časťou ALU SLOVAKIA
Výrobno - skladovacia hala s administratívnou časťou ALU SLOVAKIA
Výrobno - skladovacia hala s administratívnou časťou ALU SLOVAKIA
Výrobno - skladovacia hala s administratívnou časťou ALU SLOVAKIA
Výrobno - skladovacia hala s administratívnou časťou ALU SLOVAKIA

ALU SLOVAKIA, s.r.o.

Výrobná a skladová hala s administratívnou časťou
Info

Výrobno - skladovacia hala s administratívnou časťou ALU SLOVAKIA

Číslo zákazky
2415
Adresa stavby
Hliník nad Hronom
PSČ
966 01 Hliník nad Hronom
Plocha

3500 m2

Typ nosnej konštrukcie
PEM konštrukcia
Skladba strešného plášťa
Skladaný strešný plášť
Skladba stenového plášťa
Panely PUR hr. 100mm, PIR hr.120 + ALU obklad
ALU SLOVAKIA, s.r.o.
Výrobná a skladová hala s administratívnou časťou
Odovzdaná

Priebeh výstavby

Zemné práce
Zemné práce
Betonáž základových konštrukcií
Začiatok montáže oceľovej konštrukcie
Pokračovanie montáže oceľovej konštrukcie a stavba protipožiarnej steny
Montáž trapézového plechu a podkonštrukcie svetlíkov
Fóliová strecha
Montáž stenových panelov
Montáž stenových panelov
Montáž administratívnej časti
Montáž stenových panelov na administratívnej budove
Osadenie okien, dverí a brán
Montáž kazetového systému
Montáž kazetového systému