Team

Vedenie spoločnosti: Konateľ / Predaj

Každodenným úsilím vedenia spoločnosti PEM je uspokojiť požiadavky a potreby svojich klientov, dodávateľov a zamestnancov.

Ing. Martin Priputník
Vedenie spoločnosti: Konateľ / Predaj
M. +421 940 411 100
T. +421 55 466 5875

Projektmanagement:

Optimalizácia detailov v spolupráci s klientom a profesantmi a poradenstvo počas realizácie.

Nákup materiálu a logistika.

Ing. Stanislav Guman
Vedenie projektu
T. +421 55 466 58 77
Mgr. Gabriela Melníková
Nákup
T. +421 55 333 71 80

Projektovanie:

Tvorba statického výpočtu.

Tvorba modelu a konštrukčných detailov v spolupráci s vedúcim projektu.

Vypracovanie výrobnej / dielenskej a výkresovej dokumentácie.

Ing. Jozef Kozlik
Statika
T. +421 55 333 71 79
Ing. Marianna Ondo-Eštoková
Projektovanie
T. +421 55 333 71 72
Ing. Roman Gábik
Projektovanie
T. +421 55 333 71 76
Ing. Tatiana Eliášová
Projektovanie
T. +421 55 333 71 81
Ing. Vladimír Pollák
Projektovanie
T. +421 55 333 71 73
Ing. Patrik Lejko
Projektovanie
T. +421 55 333 71 72