Generátor pre porovnanie cenových ponúk

  • Kontaktné údaje
  • Základná špecifikácia
  • Primárna a Sekundárna konštrukcia
  • Strešný plášť
  • Obvodový plášť
  • Brány, okná, dvere
  • Dokončovacie práce
  • Vygenerovanie ponuky
1 of 8 (0%)

Využite zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov náš Generátor podkladov pre porovnávanie cenových ponúk.

Zadajte rozmery haly, typ strechy, opláštenie, okná, brány, svetlíky a ďalšie doplnky. Po vyplnení Vám príde mailom dokument v pdf, ktorý môžete priamo použiť ako podklad pre vyžiadanie cenovej ponuky. Obsahuje do podrobne rozpísané všetky položky a práce s presnou špecifikáciou. Nechajte si u viacerých dodávateľov vypracovať cenovú ponuku podľa týchto podkladov. Takto zabránite tomu, aby ste dostali cenové ponuky s položkami v rôznej špecifikácii, čím docielite, že obsah cenových ponúk bude od všetkých dodávateľov rovnaký. Pozrite si ukážku výsledného dopytu na vypracovanie cenovej ponuky vo formáte PDF.

Porovnajte si cenové ponuky a vyberte si najlepšie a najvýhodnejšie riešenie. Ak si chcete prácu ešte viac uľahčiť, namodelujte si najprv halu v našom 3D konfigurátore a následne si zadajte špecifikáciu do generátora podkladov pre porovnávanie cenových ponúk.

Zadajte lokalitu kde má byť stavba realizovaná. Zaťaženie snehom a vetrom bude odvodené podľa lokality
Kontaktné údaje
na tento mail Vám zašleme hotový formulár v PDF