Na čo dbať pri výbere oceľovej montovanej haly

 

Nejeden investor by sa mal pri myšlienke výstavby oceľovej montovanej haly pre svoju spoločnosť pozastaviť nad otázkami:

  • Aké materiály budú použité pri stavbe našej haly?
  • Budú kvalitné?
  • Aký je optimálny pomer kvality a ceny?
  • Čo je pre nás najvýhodnejšie?
  • Na čo sa máme zamerať a na čo dávať pri výbere dodávateľa pozor?

Tento článok pre Vás uverejňujeme ako odpovede na vyššie spomenuté otázky. Našou snahou je aspoň takýmto spôsobom Vám poradiť čo najlepšie.

 

Oceľová hala ako celok

Montované oceľové haly sú súborom jednotlivých komponentov, ktoré sú vzájomne prepojené a spolu tvoria jeden funkčný celok. Je dôležité, aby ste si pri porovnávaní cenových ponúk od rôznych dodávateľov všímali, čo všetko a v akej kvalite Vám v danej cene ponúkajú.

Pretože nie je hala ako hala ...

Cenové ponuky si starostlivo porovnajte 

Treba dbať na správne porovnanie cenových ponúk a na rovnaké zadanie pre všetky spoločnosti, aby mal každý rovnaké informácie a následne cenové ponuky korektne vyhodnotiť (porovnávať jablká s jablkami, nie jablká s hruškami ...)


Na tento účel sme pre Vás vytvorili Generátor podkladov pre porovnávanie cenových ponúk. 
Zadajte rozmery haly, typ strechy, opláštenie, okná, brány, svetlíky a ďalšie doplnky. Po vyplnení Vám príde mailom dokument v pdf, ktorý môžete priamo použiť ako podklad pre vyžiadanie cenovej ponuky.
Nechajte si u viacerých dodávateľov vypracovať cenovú ponuku podľa týchto podkladov. Takto zabránite tomu, aby ste dostali cenové ponuky s položkami v rôznej špecifikácii, čím docielite, že obsah cenových ponúk bude od všetkých dodávateľov rovnaký.

V nasledovných riadkoch Vám preto priblížime najzákladnejšie prvky stavby s dôrazom na to, čo by ste si určite mali v cenovej ponuke všímať.

Oceľová konštrukcia montovanej haly

Oceľová konštrukcia je jedným zo základných stavebných častí oceľovej montovanej haly. Je potrebné, aby bola vyrobená z materiálu, ktorého pôvod a kvalitu je možné deklarovať certifikátom kvality a rovnako aj zváračským certifikátom jej výrobcov.

Povrchová úprava pozostáva z otriskania, základného náteru a vrchného náteru spolu o hrúbke aspoň 120 μm. Exteriérové časti oceľovej haly odporúčame pozinkovať.

 

Sekundárna konštrukcia montovanej haly

Pozostáva z pozinkovaných tenkostenných za studena ohýbaných plechov, ktoré vytvárajú strešné väznice alebo stenové paždíky tvaru „Z“ a podkonštrukcie pre brány, dvere a okná tvaru „C“.

 

Strecha

Len čo začnete uvažovať nad výstavbou oceľovej montovanej haly, je potrebné sa hneď na začiatku zamyslieť nad tým, či Vám ide najmä o účelnosť haly, alebo svoj dôraz okrem účelu kladiete aj na jej dizajn.

Ak si želáte primárne účelnú, hospodárnu halu bez špeciálnych architektonických požiadaviek, v tom prípade odporúčame zvoliť halu s panelovou strechou so sklonom min. 3° (odporúčame 5°). Skladba takejto strechy pozostáva zo sekundárnej konštrukcie, na ktorú sa následne pokladajú sendvičové panely s tepelnoizolačným jadrom z PIR/PUR peny, pričom hrúbka izolantu závisí od typu danej prevádzky a hrúbka plechov je min. 0,5 mm a viac.

V prípade, že túžite nielen po účelnej, ale navyše aj dizajnovo a architektonicky prepracovanej hale, navrhujeme Vám halu s plochou, fóliovou strechou a atikou.

Skladba takejto strechy pozostáva z:

  • nosného trapézového plechu
  • parozábrany
  • tepelnej izolácie
  • strešnej fólie

Hrúbka izolantu, rovnako ako pri panelovej streche, závisí od typu danej prevádzky.

 

Stenové opláštenie montovanej haly

Najoptimálnejšou voľbou pre opláštenie objektov malej a strednej výmery je opláštenie prostredníctvom sendvičových panelov s tepelnoizolačným jadrom z PIR/PUR peny alebo minerálnej vlny, ak to vyžaduje požiarna ochrana stavby. Z hľadiska kvality odporúčame, aby mal panel z PIR/PUR peny hrúbku vonkajšieho a vnútorného plechu min. 0,5 mm a viac a panel z minerálnej vlny hrúbku vonkajšieho plechu min. 0,6 mm a viac. Minimálna požadovaná objemová hmotnosť pre panely z PIR/PUR je 40 kg/m3 a pre panely z minerálnej vlny 105 kg/m3, inak môže dôjsť k zvráskaveniu fasády. Ak sa jedná o nezateplenú stavbu, na opláštenie odporúčame použiť trapézový plech s minimálnou hrúbkou plechu 0,63 mm.

 

Presvetlenie

Mnoho investorov myšlienku presvetlenia prostredníctvom strešných svetlíkov zavrhuje a odmieta, pretože sa v minulosti stretli s ich zatekaním. Pri voľbe strešného svetlíka je dôležité vedieť, aký polykarbonát a spojovacie profily boli pri jeho výrobe použité. Svetlíky, ktoré používame, majú inteligentný konštrukčný systém a v prípade opotrebenia polykarbonátu je možné ho vymeniť.

 

Okná:

Dvojsklo, trojsklo, plastové, hliníkové. Montáž na penu alebo na pásky. Dôležité je presné osadenie okien a použitie tesniacich pások, ktoré zamedzia budúcemu možnému zatekaniu do haly. Rovnako dôležité sú aj vonkajšie parapety – ak sú tenké, zdeformujú sa.

 

Brány:

Pri výbere brán hrá významnú úlohu chod Vašej prevádzky. Je dôležité vedieť ako často sa bude brána počas dňa otvárať/zatvárať, t.j. poznať aspoň približný počet cyklov otvárania a zatvárania brán. Taktiež je potrebné zvážiť potrebu integrovaných dverí v bráne, a to z dôvodu zamedzenia zbytočného otvaránia brány, predovšetkým v zimných mesiacoch.

 

Dvere:

Interiérové, exteriérové, protipožiarne, oceľové, hliníkové ... Výber je široký.

 

Oplechovanie:

Veľmi tenký plech sa môže zvlniť a silný vietor ho môže odfúknuť. Pre oplechovanie teda odporúčame použiť hrúbku lemovacích plechov aspoň 0,75 mm.

 

Detaily:

Je mnoho detailov, ktoré zvyšujú pridanú hodnotu oceľovej montovanej haly. Napr. v prípade olemovania okien a dverí preferujeme použitie nerezových nitov. Sú pomerne drahšie, ale oproti oceľovým nitom ktoré korodujú a spôsobujú líniové špinenie sú kvalitnejšie.

Ďalším príkladom sú skrutky pre spájanie oceľovej konštrukcie a sekundárnej konštrukcie – mali by byť žiarovo pozinkované, aby neskorodovali. Dôležitými komponentami sú aj rôzne tesniace pásky, napr. na oddilatovanie panelu od oceľovej konštrukcie a priľnutie zakladacieho uholníka na betónový sokel.Spoločnosť PEM – Haly Vám ponúka spoluprácu už pri prvom návrhu optimálneho nosného systému oceľovej montovanej haly a následne Vám vie pomôcť pri získaní stavebného povolenia v časti statiky haly. Po získaní stavebného povolenia Vám náš odborný tím vie vypracovať aj realizačný projekt zakladania stavby a týmto spôsobom Vám vieme ušetriť finančné prostriedky pri projektovaní a realizácii základových konštrukcií stavby.

V prípade dopytu neváhajte vyplniť náš kontaktný formulár, prípadne si priamo namodelujte svoju halu v našom 3D konfigurátore.

Želáme Vám veľa úspechov pri realizovaní Vašich stavebných zámerov!