Výrobná hala Vráble

Výrobná hala Vráble

Číslo zákazky
2397
Adresa stavby
Vráble - Dyčka
PSČ
952 01 Vráble
Plocha

1000 m2

Typ nosnej konštrukcie
PEM Konštrukcia
Skladba strešného plášťa
PUR panely hr. 100mm
Skladba stenového plášťa
PUR panely hr. 100mm
LBM technologies, s.r.o.
Výrobná hala
Odovzdaná

Priebeh výstavby

Betonáž základových konštrukcií
Betonáž základových konštrukcií
Montáž oceľovej konštrukcie
Montáž oceľovej konštrukcie
Montáž medzipodesty
Montáž panelovej strechy
Montáž stenového opláštenia
Ukončenie stenového opláštenia
Finalizácia stavby
Finalizácia stavby