SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Číslo zákazky
209
Adresa stavby
Hodice u Treště
PSČ
589 01 Hodice
Plocha

400 m2

Typ nosnej konštrukcie
oceľová rámová konštrukcia
Skladba strešného plášťa
trapézový plech
Skladba stenového plášťa
trapézový plech
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Skladovacia hala pre lesné hospodárstvo
Odovzdaná

Priebeh výstavby

Miesto stavby
Základy stavby
Oceľová konštrukcia haly
Montáž strešného trapézového plechu
Montáž stenového trapézového plechu
Finalizácia haly