Športový areál Kollárova

Športový areál Kollárova

Číslo zákazky
9869
Adresa stavby
Športový areál Kollárova
PSČ
258 01 Vlašim
Plocha

170 m2

Typ nosnej konštrukcie
oceľová konštrukcia zastrešenia
Skladba strešného plášťa
strešné trapézové plechy
Město Vlašim
Športový areál Kollárova
Odovzdaná

Priebeh výstavby

Zahájenie stavby
Dodávka materiálu a zahájanie montáže
Montáž oceľovej konštrukcie
Dokončenie montáže vrchnej stavby
Zahájenie betonáže
Dokončovacie práce