Skladovacia hala s administratívnou časťou PAP-PEX GROUP

Skladovacia hala s administratívnou časťou PAP-PEX GROUP

Číslo zákazky
2422
Adresa stavby
Topoľčany
PSČ
955 01 Topoľčany
Plocha

2232 m2

Typ nosnej konštrukcie
PEM konštrukcia
Skladba strešného plášťa
Skladaný strešný plášť z minerálnej vlny a strešnej fólie
Skladba stenového plášťa
PIR panely hr. 100mm, panely z minerálnej vlny hr. 150mm
PAPPEX GROUP s.r.o.
Skladovacia hala s administratívnou časťou
Odovzdaná

Priebeh výstavby

Betonáž základových konštrukcií
Betónovanie kotevných garnitúr
Montáž oceľovej konštrukcie
Montáž oceľovej konštrukcie
Montáž trapézového plechu
Montáž sendvičových panelov
Osadenie okien a brán
Fóliová strecha
Finalizácia stavby