Skladovacia hala, Ostrava

Skladovacia hala, Ostrava

Číslo zákazky
9914
Adresa stavby
Ostrava Martinov, areál Elkova
PSČ
723 00 Ostrava
Plocha

630 m2

Typ nosnej konštrukcie
oceľová rámová konštrukcia
Skladba strešného plášťa
strešný sendvičový panel z PIR peny hr. 100 mm
Skladba stenového plášťa
stenový sendvičový panel z PIR peny hr. 100 mm
Kabatiar stavby s.r.o.
Skladovacia hala, Ostrava
V príprave

Priebeh výstavby

Predpokladané zahájenie stavby - november/2023