Skladovacia hala

Skladovacia hala

Číslo zákazky
9651
Adresa stavby
Priemyselná ulica, Bardejov
PSČ
085 01 Bardejov
Plocha

1820 m2 m2

Typ nosnej konštrukcie
PEM konštrukcia
Skladba strešného plášťa
PUR panely hr. 120 mm
Skladba stenového plášťa
panely z minerálnej vlny hr. 150 mm
ŠARIŠ CENTRUM, a.s.
Skladovacia hala
Časozberné video
Odovzdaná

Priebeh výstavby

Výkopové práce
Montáž oceľovej konštrukcie
Montáž oceľovej konštrukcie
Montáž strešných väzníkov
Montáž oceľovej konštrukcie
Montáž sendvičovej strechy
Montáž stenového opláštenia
Stenové opláštenie
Finalizácia stavby
Dokončovacie práce