Skladovacia hala

Skladovacia hala

Číslo zákazky
9670
Adresa stavby
Podhradská cesta
PSČ
038 52 Sučany
Plocha

1000 m2

Typ nosnej konštrukcie
PEM konštrukcia
Skladba strešného plášťa
PUR panely hr. 140mm
Skladba stenového plášťa
PUR panely hr. 120mm
KELEX s.r.o.
Skladovacia hala
Odovzdaná

Priebeh výstavby

Zemné práce
Zabetónované platne
Montáž oceľovej konštrukcie
Sekundárna konštrukcia
Finalizácia 1. fázy stavby
Montáž 2.etapy haly