Prístavba výrobnej haly

Prístavba výrobnej haly

Číslo zákazky
9929
Adresa stavby
Nádražní 489
PSČ
335 01 Nepomuk
Plocha

1152 m2

Typ nosnej konštrukcie
oceľová rámová konštrukcia
Skladba strešného plášťa
strešný sendvičový panel z minerálnej vlny hr. 150 mm
Skladba stenového plášťa
stenový sendvičový panel z PIR peny hr. 100 mm
Kuvag CR, spol. s r.o.
Prístavba výrobnej haly
Odovzdaná

Priebeh výstavby

Predpokladaný začiatok stavby – október - november/2023
Začatie terénnych prác
Zakladanie stavby
Zahájenie montáže oceľovej konštukcie
Dokončenie montáže oceľovej konštrukcie
Dokončenie opláštenia stien
Dokončenie opláštenia stien a strechy
Klampierske práce a montáž okien
Montáž požiarneho rebríka
Dokončenie a odovzdanie haly