PK SERVIS Invest

PK SERVIS Invest

Číslo zákazky
217
Adresa stavby
Nad Sládečkom 600, Měšice
PSČ
390 02 Tábor
Plocha

320 m2

Typ nosnej konštrukcie
Oceľová rámová konštrukcia
Skladba strešného plášťa
PIR panely hr. 100 mm
Skladba stenového plášťa
PIR panely hr. 80 mm
PK SERVIS Invest s.r.o.
Novostavba príručného skladu dielenského materiálu
Odovzdaná

Priebeh výstavby

Miesto stavby
Zemné práce
Základy stavby
Začiatok výstavby
Kompletná oceľová konštrukcia
Montáž strešných panelov
Montáž stenových panelov
Kompletne zatvorená hala
Finalizácia haly
Kompletná hala