PEM-Haly v nových kancelárskych priestoroch

PEM-Haly v nových kancelárskych priestoroch

PEM-Haly v nových kancelárskych priestoroch

PEM-Haly s.r.o., pobočka PEM Buildings na Slovensku, je presťahovaná. V nových, moderných kancelárskych priestoroch v Košiciach, šiesti zamestnanci majú teraz dostatok miesta. „Náš tým na Slovensku v posledných rokoch neustále rastie. S novými, veľkoryso dimenzovanými kanceláriami sme pre náš plánovaný, budúci rozvoj na Slovensku čo najlepšie vybavený“, vysvetľuje riaditeľ Mag. Thomas Ennsberger. Nové kancelárie ponúkajú nielen viac priestoru a moderné vybavenie, ale v neposlednom rade tiež modernú infraštruktúru. Šesťčlenný tým má týmto optimálne pracovné prostredie pre rýchlu a efektívnu prácu na svoj ďalší rozvoj.