PEM aréna Stará Ľubovňa

Hokejová hala - PEM Aréna Stará Ľubovňa
Hokejová hala - PEM Aréna Stará Ľubovňa
Hokejová hala - PEM Aréna Stará Ľubovňa
Hokejová hala - PEM Aréna Stará Ľubovňa
Hokejová hala - PEM Aréna Stará Ľubovňa
Hokejová hala - PEM Aréna Stará Ľubovňa
Hokejová hala - PEM Aréna Stará Ľubovňa
Hokejová hala - PEM Aréna Stará Ľubovňa
Hokejová hala - PEM Aréna Stará Ľubovňa
Hokejová hala - PEM Aréna Stará Ľubovňa

KEN - EX, spol. s r.o.

PEM aréna Stará Ľubovňa
Info

PEM aréna Stará Ľubovňa

Číslo zákazky
9586
Adresa stavby
Stará Ľubovňa
PSČ
064 01 Stará Ľubovňa
Plocha

2240 m2 m2

Typ nosnej konštrukcie
PEM konštrukcia
Skladba strešného plášťa
Skladaný strešný plášť
Skladba stenového plášťa
PUR panely hr. 120mm, panely z minerálnej vlny hr. 180mm
KEN - EX, spol. s r.o.
PEM aréna Stará Ľubovňa
Odovzdaná

Priebeh výstavby

Prípravné práce
Prípravné práce
Prípravné práce
Montáž oceľovej konštrukcie prevádzkovej budovy
Montáž trapézového plechu na prevádzkovej budove
Murovanie atiky na prevádzkovej budove
Murovanie atiky na prevádzkovej budove
Murovanie atiky na prevádzkovej budove
Montáž oceľovej konštrukcie štadiónu
Fóliová strecha na prevádzkovej budove
Fóliová strecha na prevádzkovej budove
Montáž oceľovej konštrukcie
Montáž tribúny z prefabrikátov
Montáž tribúny z prefabrikátov
Montáž trapézového plechu na štadióne
Montáž stenových panelov na štadióne
Fóliová strecha na štadióne
Finalizácia stavby
Dokončovacie práce v interiéri
Interiér pred dokončením