MPconnect Bruty

MPconnect Bruty

Číslo zákazky
9700
Adresa stavby
Bruty 601
PSČ
943 55 Bruty
Plocha

1403 m2 m2

Typ nosnej konštrukcie
PEM konštrukcia
Skladba strešného plášťa
Skladaný strešný plášť
Skladba stenového plášťa
Panely z MV hr. 150 a 180 mm
MPconnect s.r.o.
Chladiarenská hala
Odovzdaná

Priebeh výstavby

Betonáž základových konštrukcií
Montáž oceľovej konštrukcie
Montáž oceľovej konštrukcie a stenových panelov
Montáž strešného trapézového plechu na hale
Montáž deliacej steny
Montáž stenového opláštenia
Práce napredujú
Opláštenie administratívnej časti
Fóliová strecha
Pokračovanie montáže opláštenia
Finalizácia stavby