MONSO Liesek

MONSO Liesek

Číslo zákazky
9669
Adresa stavby
Oravická ulica
PSČ
027 12 Liesek
Plocha

2006 m2

Typ nosnej konštrukcie
PEM konštrukcia
Skladba strešného plášťa
PIR panely hr. 120 mm
Skladba stenového plášťa
PIR panely hr. 100 mm
Marián Ondrík - MONSO
Rozšírenie priestorových kapacít spracovateľského zariadenia
Odovzdaná

Priebeh výstavby

Montáž oceľovej konštrukcie
Montáž oceľovej konštrukcie
Montáž spirollov a prefa-schodiska
Montáž stenových panelov
Montáž strešných panelov
Finalizácia strešného opláštenia
Práce napredujú
Montáž deliacej steny