KOS real Chyšná s.r.o., Chyšná 52

KOS real Chyšná s.r.o., Chyšná 52

Číslo zákazky
9880
Adresa stavby
Areál firmy KOS real Chyšná s.r.o.
PSČ
395 01 Chyšná
Plocha

hala 612 m2 , prístrešok 160 m2 m2

Typ nosnej konštrukcie
Oceľová rámová konštrukcia so žeriavovou dráhou
Skladba strešného plášťa
hala - strešný sendvičový panel z PIR peny hr. 100mm, prístrešok - jednovrstvový trapézový plech
Skladba stenového plášťa
hala - stenový sendvičový panel z PIR peny hr. 100mm prístrešok - jednovrstvový trapézový plech
KOS real Chyšná s.r.o.
Prístavba skladovacej haly pre poľnohospodársku techniku s prístreškom
Prebieha

Priebeh výstavby

Osadenie kotevných dosiek
Vykládka oceľovej konštrukcie
Montáž oceľovej konštrukcie