JIP majetková s.r.o.

JIP majetková s.r.o.

Číslo zákazky
225
Adresa stavby
areál firmy JIS majetková,
PSČ
25065 Bořanovice
Plocha

4436 m2

Typ nosnej konštrukcie
Izolácia spodnej stavby: Zemná PVC fólia fatrafol 803 1,5mm, Geotextília 300g/m2, nopová fólia na zvislé konštrukcie
Skladba strešného plášťa
Zemná PVC fólia fatrafol 803 1,5mm, Geotextília 300g/m2, nopová fólia na zvislé konštrukcie
JIP majetková s.r.o.
Skladová hala
Odovzdaná

Priebeh výstavby

Miesto stavby
Zemné práce
Hydroizolácia spodnej stavby
Návoz strešných trapézových plechov
Hydroizolácia zvislých konštrukcií
Kladenie trapézových plechov
Návoz materiálu na izolácie strechy
Začatie izolácií strechy
Pokládka skladby strechy
Dodatočné spádovanie strechy a uzavretie strešnej roviny proti snehu a dažďu