IPK AGRO, s.r.o.

IPK AGRO, s.r.o.

Číslo zákazky
9613
Adresa stavby
Sečovce
PSČ
078 01 Sečovce
Plocha

3594 m2

Typ nosnej konštrukcie
PEM konštrukcia
Skladba strešného plášťa
PUR panely hr. 40 a 80 mm
Skladba stenového plášťa
PUR panely hr. 80 a 100 mm, panely z MV hr. 120 mm
IPK AGRO, s.r.o.
Skladovacia hala
Odovzdaná

Priebeh výstavby

Zemné práce
Pätky základových konštrukcií
Dodanie oceľovej konštrukcie
Montáž oceľovej konštrukcie
Montáž podkonštrukcií a panelov spiroll
Začiatok montáže strešných panelov
Panelová strecha
Montáž stenových panelov
Montáž stenových panelov
Práce napredujú
Dokončovacie práce
Finalizácia stavby
Finalizácia stavby