Medzinárodný deň detí s PEM

Medzinárodný deň detí s PEM

Medzinárodný deň detí s PEM

Hoci obvykle cez víkendy nepracujeme (poniektorí), tentokrát sme urobili výnimku a do práce v sobotu sme sa mimoriadne tešili.

Sobota 3.6.2023 sa totižto niesla v duchu osláv Medzinárodného dňa detí. 

Bol to krásny firemno-rodinný deň plný radosti, smiechu a hier. Deti si zmerali svoje sily pri športovo-zábavných aktivitách, po ktorých samozrejme nasledovala zaslúžená odmena.

Milé deti, nech ste zdravé, šťastné a veselé!

Tešíme sa opäť o rok!