HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o.

Skladovacia hala HYDRAFLEX SLOVAKIA
Skladovacia hala HYDRAFLEX SLOVAKIA
Skladovacia hala HYDRAFLEX SLOVAKIA
Skladovacia hala HYDRAFLEX SLOVAKIA
Skladovacia hala HYDRAFLEX SLOVAKIA
Skladovacia hala HYDRAFLEX SLOVAKIA
Skladovacia hala HYDRAFLEX SLOVAKIA
Skladovacia hala HYDRAFLEX SLOVAKIA
Skladovacia hala HYDRAFLEX SLOVAKIA
Skladovacia hala HYDRAFLEX SLOVAKIA

HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o.

Skladovacia hala
Info

HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o.

Číslo zákazky
2237
Adresa stavby
Čeladická 620
PSČ
951 75 Beladice
Plocha

1900 m2

Typ nosnej konštrukcie
PEM konštrukcia
Skladba strešného plášťa
PUR panely hr. 120 mm
Skladba stenového plášťa
PUR panely hr. 100 mm
HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o.
Skladovacia hala
Odovzdaná

Priebeh výstavby

Zakladanie stavby
Zakladanie stavby
Zakladanie stavby
Príprava základov na montáž oceľovej konštrukcie
Montáž oceľovej konštrukcie
Montáž oceľovej konštrukcie
Montáž strešných panelov
Dokoncena strecha + montaz stenových panelov haly
Montáž deliacich stien
Finalizácia montáže oceľevej haly a opláštenia
Práce napredujú ku koncu
Finalizácia objektu