Budova pre obchod a služby

Budova pre obchod a služby

Číslo zákazky
9603
Adresa stavby
Žarnovica
PSČ
966 81 Žarnovica
Plocha

1517 m2

Typ nosnej konštrukcie
PEM konštrukcia
Skladba strešného plášťa
Skladaný strešný plášť
Skladba stenového plášťa
Panely z MV hr. 150mm, panely z MV hr. 180mm
QUIX s.r.o.
Budova pre obchod a služby
Odovzdaná

Priebeh výstavby

Prípravné práce
Prípravné práce
Montáž betónového skeletu a oceľovej konštrukcie
Práce pokračujú
Montáž stenových panelov
Montáž stenových panelov a fóliovej strechy
Práce pokračujú
Finalizácia stavby