Balkónové konštrukcie Čelákovice

Balkónové konštrukcie Čelákovice

Číslo zákazky
222
Adresa stavby
areál KOVOHUTE HOLDING DT, a.s., Křižíkova 270/17
PSČ
250 88 Čelákovice
Typ nosnej konštrukcie
Oceľová pozinkovaná konštrukcia a prefabrikované balkónové dosky, 30t
JB Stavebné, s.r.o.
Balkonové konstrukce Čelákovice
Odovzdaná

Priebeh výstavby

Miesto stavby
Usadenie kotvenia do železobetónových vencov
Zabetónované kotvenie
Osadenie konzol na kotvenie
Vypodkladanie a minimalizácia chyby pri zabetónovaní kotvenia
Kompletné osadenie konzol
Návoz oceľovej konštrukcie na stavbu
Montáž oceľovej konštrukcie a mravčej práce s vyrovnaním
Nevyhovujúce montážne podmienky
Osadenie prefabrikovaných balkónových dosiek
Dokončenie stavby