VTOS s.r.o.

VTOS s.r.o.

Číslo zákazky
189
Adresa stavby
areál firmy VTOS s.r.o., Jiráskova 803
PSČ
295 01 Mníchovo Hradište
Plocha

627 m2

Typ nosnej konštrukcie
oceľová rámová konštrukcia
Skladba strešného plášťa
PIR panely hr. 100 mm
Skladba stenového plášťa
PIR panely hr. 100 mm
VTOS s.r.o.
Predajná hala
Odovzdaná

Priebeh výstavby

Miesto stavby – demolácia pôvodnej budovy
Základy stavby
Výstavba oceľovej konštrukcie
Finalizácia montáže oceľovej konštrukcie
Montáž markízy a opláštenia
Finalizácia haly