Skladovacia hala s administratívnou časťou PAP-PEX 60m

Skladovacia hala s administratívnou časťou PAP-PEX s.r.o. 60m
Skladovacia hala s administratívnou časťou PAP-PEX s.r.o. 60m
Skladovacia hala s administratívnou časťou PAP-PEX s.r.o. 60m
Skladovacia hala s administratívnou časťou PAP-PEX s.r.o. 60m
Skladovacia hala s administratívnou časťou PAP-PEX s.r.o. 60m
Skladovacia hala s administratívnou časťou PAP-PEX s.r.o. 60m
Skladovacia hala s administratívnou časťou PAP-PEX s.r.o. 60m
Skladovacia hala s administratívnou časťou PAP-PEX s.r.o. 60m
Skladovacia hala s administratívnou časťou PAP-PEX s.r.o. 60m
Skladovacia hala s administratívnou časťou PAP-PEX s.r.o. 60m
Skladovacia hala s administratívnou časťou PAP-PEX s.r.o. 60m
Skladovacia hala s administratívnou časťou PAP-PEX s.r.o. 60m

PAP-PEX, s.r.o. 60m

Skladovacia hala s administratívnou časťou
Info

Skladovacia hala s administratívnou časťou PAP-PEX 60m

Číslo zákazky
2243
Adresa stavby
Bývalý areál Kovopodnik a.s., Ul. Odbojarov
PSČ
955 01 Topoľčany
Plocha

2300 m2

Typ nosnej konštrukcie
PEM konštrukcia
Skladba strešného plášťa
Skladaný strešný plášť z minerálnej vlny a strešnej fólie
Skladba stenového plášťa
PIR panely hr. 100mm
PAP-PEX, s.r.o. 60m
Skladovacia hala s administratívnou časťou
Odovzdaná

Priebeh výstavby

Progres výstavby
Progres výstavby
Progres výstavby
Pokládka panelov
Montáž fóliovej strechy a panelov
Montáž fóliovej strechy a panelov
Montáž fóliovej strechy a panelov
Stavba ukončená a odovzdaná
Stavba ukončená a odovzdaná