NOVOCHEMA, družstvo

NOVOCHEMA, družstvo

Číslo zákazky
2311
Adresa stavby
Nixbrod 28
PSČ
934 39 Levice
Plocha

1428 m2

Typ nosnej konštrukcie
PEM konštrukcia
Skladba strešného plášťa
PUR panely hr. 100mm
Skladba stenového plášťa
PUR panely hr. 80mm
NOVOCHEMA, družstvo
Skladovacia hala s administratívnou časťou
Odovzdaná

Priebeh výstavby

Betonáž základových konštrukcií
Montáž oceľovej konštrukcie
Montáž oceľovej konštrukcie
Montáž oceľovej konštrukcie
Montáž strešných panelov
Montáž stenových panelov + výplne otvorov
Finalizácia stavby
Stavba ukončená a odovzdaná