MPL Preymesser, Řepov, Mladá Boleslav

MPL Preymesser, Řepov, Mladá Boleslav

Číslo zákazky
9870
Adresa stavby
Lipovka, Rychnov nad Kněžnou
PSČ
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Plocha

(H4 - 557, H8 - 850) m2

Typ nosnej konštrukcie
oceľová rámová pozinkovaná konštrukcia
Skladba strešného plášťa
jednovrstvý trapézový plech
Skladba stenového plášťa
jednovrstvý trapézový plech
MPL Preymesser, Řepov, Mladá Boleslav
Oceľové prístrešky hál H4 a H8 Lipovka
Odovzdaná

Priebeh výstavby

Návoz materiálu
Jadrové vŕtanie
Lepenie kotiev a montážne práce
Montáž oceľovej konštrukcie
Demontáž sklenených stien
Pokračovanie montáže na hale H8 a začiatok montáže na hale H4
Montáž väzníc
Paždíky a pokládka plechov na hale H4
Dokončenie stavby