HARTMAN Agro

HARTMAN Agro

Číslo zákazky
197
Adresa stavby
areál firmy v Hrádku
PSČ
671 27 Hrádek u Znojma
Plocha

3000 m2

Typ nosnej konštrukcie
oceľová konštrukcia z valcovaných profilov
Skladba strešného plášťa
PIR panely (nebolo súčasťou našej dodávky)
Skladba stenového plášťa
PIR panely (nebolo súčasťou našej dodávky)
HARTMAN Agro s.r.o.
Chladený sklad
Odovzdaná

Priebeh výstavby

Zemné práce a základy stavby
Postup montáže OK haly
Montáž priehradových väzníkov
Finalizácia montáže oceľovej konštrukcie
Začatie opláštenia haly
Montáž nasávacej búdky
Konečný vzhľad haly