FARMA Lutila, Objekt SO-03 Senník

FARMA Lutila, Objekt SO-03 Senník
FARMA Lutila, Objekt SO-03 Senník

Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o.

FARMA Lutila, Objekt SO-03 Senník
Info

FARMA Lutila, Objekt SO-03 Senník

Číslo zákazky
2345b
Adresa stavby
966 22 Lutila
PSČ
966 22 Lutila
Plocha

975 m2 m2

Typ nosnej konštrukcie
PEM konštrukcia
Skladba strešného plášťa
väznice+trapezový plech
Skladba stenového plášťa
žiadny
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o.
FARMA Lutila, Objekt SO-03 Senník
Odovzdaná

Priebeh výstavby

Hrubé terénne úpravy
Betónovanie kotevných garnitúr
Začiatok montáže oceľovej konštrukcie senníka
Montáže oceľovej konštrukcie senníka
Hotová protipožiarna stena
Dokončená stavba firmou PEM