FARMA Lutila, Objekt SO-01 Kravín

FARMA Lutila, Objekt SO-01 Kravín
FARMA Lutila, Objekt SO-01 Kravín
FARMA Lutila, Objekt SO-01 Kravín
FARMA Lutila, Objekt SO-01 Kravín

Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o.

FARMA Lutila, Objekt SO-01 Kravín
Info

FARMA Lutila, Objekt SO-01 Kravín

Číslo zákazky
2345a
Adresa stavby
966 22 Lutila
PSČ
966 22 Lutila
Plocha

1220 m2 m2

Typ nosnej konštrukcie
PEM koštrukcia
Skladba strešného plášťa
väznice+strešná krytina cembrit
Skladba stenového plášťa
protiprievanový systém a prekladaný drevený obklad
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o.
FARMA Lutila, Objekt SO-01 Kravín
Odovzdaná

Priebeh výstavby

Hrubé terénne úpravy
Príprava základových pätiek
Montáže oceľovej konštrukcie kravína
Začiatok pokládky strešnej krytiny
Pokračovanie prác pokládky strešnej krytiny
Dokončená stavba firmou PEM