dopharma s.r.o.

dopharma s.r.o.

Číslo zákazky
9896
Adresa stavby
Litvínov, p.č. 2293/38 a 2297/2/7
PSČ
436 01
Plocha

1660 m2

Typ nosnej konštrukcie
betónový prefabrikovaný skelet
Skladba strešného plášťa
fóliová strecha
Skladba stenového plášťa
sendvičové panely RAL 7016 MAT z PIR peny, hr. 120 mm
dopharma s.r.o.
dopharma Litvínov Hala s administratívnou časťou
V príprave

Priebeh výstavby

V príprave