BOSP Bardejov II

BOSP Bardejov II

Číslo zákazky
9813
PSČ
085 01 Bardejov
Plocha

1867 m2

Typ nosnej konštrukcie
Prefabrikovaný betónový skelet
Skladba strešného plášťa
Skladaný strešný plášť
Skladba stenového plášťa
Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny hr. 150 mm
OBUV ŠPECIÁL, spol. s r.o.
Výrobná a skladová hala + spojovací tunel
Prebieha

Priebeh výstavby

Montáž prefa skeletu
Montáž prefa stĺpov + výťah
Spojovací tunel
Práce napredujú
Opláštenie haly
Schody
Pokračovanie montáže opláštenia
Práce napredujú
Montáž fóliovej strechy